USB-15X(B)

  • USB cable
  • USB A male to USB Micro B male
  • Nickel Plated
  • Black
  • Length: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m

Description:

USB cable, USB A male to USB Micro B male, ferrite core, nickel plated, black, Xm (0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m)

e.g. USB-150(B): 0.5m, USB-151(B): 1m, USB-152(B): 2m, USB-153(B): 3m